Rupert

Naziv operacije: RUPERT

Celotna vrednost projekta: 43.533,37 EUR

Predviden znesek sofinanciranja:   28.546,46 EUR

Vodilni partner: Občina Lenart

Partnerja: Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina, »Gostilna in pizzerija Vinska trta« Boštjan Fekonja s.p.

Opis operacije:

Izzivi: Voličina ima zelo bogato zgodovino, kulturno dejavnost in aktivno družabno življenje. Staro vaško jedro s cerkvijo, šolo, kulturnim domom, gostinsko in trgovsko ponudbo predstavlja center dogajanja za utrditev  vloge centra  Voličine, kot urbanega središča, ki bo imelo  ključno razvojno vlogo območja kot ekonomsko, izobraževalno, kulturno, stanovanjsko in storitveno središče območja s cca 2800 prebivalci, zato želimo s projektom doprinesti dodano vrednost na družabnem in širšem področju ter z dogajanji popestriti življenje vsem generacijam ter privabiti obiskovalce tudi iz drugih krajev.

Cilji operacije:

Operacija zasleduje cilje ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot lokalnega okolja, spodbujanje oživitve kulturne dediščine. Oživitev kraja z aktivnostmi aktivnih društev in animacija prebivalstva.

Pričakovani učinki:

Učinki operacije so med drugim ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj potencialnih dejavnosti akterjev na lokalnem nivoju, z investicijo nameravamo izboljšati pogoje za aktivno preživljanje prostega časa, omogočiti boljši estetski videz, večja vitalnost, urejenost in privlačnost kraja, izboljšati pogoje za kulturno ustvarjalnost, ohranjanje kulturne in etnološke dediščine, zdravega življenjskega sloga in telesne aktivnosti ter uvesti nove vsebine in dejavnosti na podeželju, ki dopolnjujejo turizem in kulturno dejavnost;

Glavne aktivnosti:

V kraju je dejavna zeliščarska sekcija, ki združuje ljubiteljske zeliščarice, ljudi vseh generacij, tudi otroke. Zeliščarice organizirajo številne aktivnosti, dogodke, delujejo v dobro kraja in ljudi. Z operacijo RUPERT želimo dejavnost zeliščarske sekcije nadgraditi, ji dati nove vsebine, širiti nova znanja, ustvariti nove produkte, ki bodo prispevali k razvoju turizma, ohranjanju kulturne etnološke dediščine, varstva okolja  in bodo spodbujali  zdrav način življenja. Projekt RUPERT naj  Voličino utrdi kot kraj, ki lokalnemu prebivalstvu ustvarja pogoje za prijazno, zdravo in aktivno življenje, turiste pa privlači z zanimivimi doživetji.

Ciljne skupine:

Operacija zajema vse ciljne skupine, met temi so tudi ranljive skupine otroci in mladi iz Osnovne šole Voličina, stanovalci SVZ Hrastovec- DBE Voličina, zajema lokalno prebivalstvo, zainteresirana javnost.

Kazalniki:

Število vključenih ciljnih skupin 7, Število novih povezav in produktov za varstvo okolja 6, Število programov za učenje, osveščanje in motivacijo / otroci 20, Število programov za učenje, osveščanje in motivacijo / odrasli 7, Število vključenih inštitucij, ustanov, društev 4, Število vključenih prebivalcev 300, Število aktivnosti, animacij, izobraževanj za različne ciljne skupine / otroci 7, Število aktivnosti, animacij, izobraževanj za različne ciljne skupine / odrasli 4, kulturne vsebine za različne ciljne skupine 3.                                                                                                                                


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

 www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si